top of page

Brusand bedehus faste aktiviteter

P1010005.jpg

Aktiviteter:

Det er mange forskjellige aktiviteter her. Både for barn og voksne. Først og fremst i kristen regi. Brusand, Ogna og Sirevåg kristne ungdomslag har sin faste møteplass i 2.etasje. Men også mange forskjellige lag og foreninger bruker huset. Det er flere rom i tillegg til den store møtesalen med tilhørende galleri.

Brusand Bedehus er også godt utstyrt med det som trengs til mat-servering. 

Kontaktperson har full oversikt.

Brusand Barnelag

Mandager i partalsveker, Starter høsten 2018 i veke 36. Mandag 03. sept kl 18:00

Mor - barn samlinger 

Onsdager i oddetalsveker. Starter høsten 2018 i veke 37. Onsdag 12. sept. kl 10:30

Onsdagsmøter

Samling til bønn og samtale hver onsdag kl 19:30 Starter høsten 2018 onsdag 5. september

bottom of page