top of page

Ogna bedehus

22717527.jpg

Ogna misjonsforsamling har sin faste møteplass på dette huset.

Her er møtesal som kan være stor, eller deles opp i flere rom.

Huset har også storkjøkken med alt som trengs til servering i av mat i mange varianter.

Kontaktperson har full oversikt.

Ogna misjonsforsamling

Ogna misjonsforsamling er tilsluttet norsk luther misjonssamband, region sørvest og indremisjonsforbundet i Rogaland.

Forsamlingens formål er å utbre Guds rike i bygdene Ogna, Brusand og Sirevåg i Norge og på NLMs misjonsfelter.

Forsamlingen er forpliktet på bibelen, den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Aktiviteskalender for Ogna bedehus:

330754697_1237196213857814_2584947918979927976_n.jpg
Ogna

Du finner oss her:

Adressen vår er: Salthelleren 3, 4364 Sirevåg

Kontaktperson Jarl Sirevåg, Telefon 909 40 270, epost: ognabedehus@gmail.com

Her er lenke til Google Maps: https://goo.gl/maps/q9D8Var1yMH2

bottom of page